Jedeme v tom spolu

O programu „Začít spolu“

Začít spolu je vzdělávací program pro děti, který nezisková organizace SbS ČR nabízí do mateřských a základních škol po celé ČR. Začít spolu není alternativa, ale značka kvality ve vzdělávání.

Proč začít spolu

Pro děti

Jako dítě chápu, k čemu mi je to, co se zrovna učím. Dovedu si vybrat a vysvětlit na čem a proč pracuji. Poradím si, když nastanou problémy. Umím naslouchat a pomoct, když někdo potřebuje a vím, že ostatní zvládnou totéž, když potřebuji já.

Pro rodiče

Jako rodič vím, co se ve třídě děje a mohu se do dění v ní aktivně zapojit. Spoluvytvářím tak komunitu, které mohu být prospěšný, a která může být užitečná mně. Partnerský vztah se škol(k)ou mi dává prostor svému dítěti důvěřovat. Vím, že mé dítě i já jsme v bezpečí dobrých vztahů.

Pro učitelky

Jako učitel/ka mám daleko více svobody, mohu využít svou kreativitu, intuici a osobnost. To vše v rámci propracovaného systému, o který se mohu kdykoli opřít. Díky důrazu na spolupráci a vzájemné učení mohu snáze zapojit všechny děti. Je pro mě důležité mít a využívat podporu svých kolegů/kolegyň a metodiček ZaS.

 

Klasická školka, jakou znali rodičeŠkola Začít spolu
Orientace na učivoOrientace na dítě
Důraz na hotové informaceDůraz na tzv. nekognitivní dovednosti
Neopisovat, pracovat samostatněPodpora vzájemné spolupráce dětí a spolupráce školy s rodinou
Frontální výuka=dominuje vyučujícíAktivitu přebírá dítě, důraz na odpovědnost a individuální přístup
Chyba=selhání=špatná známkaChyba=proces učení
Hodnocení sumativní=známkyHodnocení formativní
Vrstvení izolovaných informací, rigidní přístup k informacímUčení v souvislostech, propojení s reálným životem-lepší schopnost adaptace na změny
Předměty jsou oddělené, bez souvislostíAktuální téma propojuje více oblastí (předmětů)
Domácí úkolyPráce s časovým plánem (týden, měsíc)
Učení je povinnost, nutnostUčení je proces poznávání světa, součást životní filozofie
Memorování znalostíPodpora argumentace a kritického myšlení