Provoz mateřské školy je deset hodin – od 6:30 hod. do 16:30 hod.


Režim dne

Příchod do MŠ od 6:30hod. do 7:50 hod. 
(Možnost přivést dítě později po dohodě s učitelkou)

Organizace dne:

ORGANIZACE DNE (ČASY JSOU ORIENTAČNÍ):

6:30 – 7:50 hodin:
scházení dětí ve třídách, ranní úkol s rodičem

8:00 hodin:
uzamčení budovy

7:00 – 8:15 hodin:
ranní hry dle volby a přání dětí, ranní rituály, individuální práce s dětmi

8:15 – 12:00 hodin:
hygiena, průběžná svačinka, spontánní činnosti, činnosti řízené pedagogy-frontální, skupinové, kooperativní i jinak organizované, práce v centrech aktivit, osobní hygiena, příprava dětí na pobyt venku popřípadě náhradní činnost, pobyt venku

12:10 – 12:30 hodin:
hygiena, příprava na oběd, oběd, hygiena, převlékání dětí k odpolednímu odpočinku

12:30 – 12:45 hodin:
přebírání dětí odcházejících po obědě zákonnými zástupci nebo jimi pověřenými zástupci

12:45 – 14:15 hodin:
poslech čtených i reprodukovaných pohádek, relaxační hudby, odpočinek dětí dle jejich individuálních potřeb, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, příprava předškoláků 

14:15 – 14:35 hodin:
hygiena, průběžná odpolední svačina

14:35 – 16:20 hodin:
volné hry, činnosti dle vlastního výběru dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě, přebírání dětí zákonnými zástupci nebo jimi pověřenými zástupci

16:30 hodin:
konec provozní doby školy, uzamčení budovy

DOBA URČENÁ PRO PŘEBÍRÁNÍ DĚTÍ ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI
Děti se přijímají v době od 6:30 do 7:50 hodin. Po předchozí dohodě s rodiči se lze výjimečně dostavit s dítětem i v jiné době (nutno předem nahlásit).

DOBA VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ:
Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby mezi 12:30 – 12:45 hodin

Ostatní děti si rodiče vyzvedávají v době 14:45 – 16:20 hodin

 •  


Psychohygienické podmínky

  • Stravování dětí
   Jídelníček je sestavován tak, aby odpovídal zásadám správné výživy , aby uspokojil nároky dětského organismu, který roste a vyvíjí se. Zpracovaný vitaminový program zajišťuje dostatečný přísun vitaminů ve formě ovoce a zeleniny. Jsou dostatečně zastoupeny mléčné výrobky, luštěniny, ryby, cereální pečivo. Na všech třídách je zajištěn pitný režim- dětí mají po cely den k dispozici nápoje (čaj, minerálka)

  • Pobyt venku
   Je pravidelnou součásti denního programu. Rozhodující vliv na deklu pobytu venku má počasí.
   Děti nechodí ven za silných inverzi, silného deště větru a za mrazu.
   Místo pobytu venku určuje učitelka podle programu činnosti dětí.

  • Odpočinek
   Je rovněž pravidelnou součásti denního programu. Po oběde se mladší dětí převléknou a lehnou si na lehátka., poslechnou si pohádku, hudbu. Po této relaxační části děti, které nespí, odchází do klidových center aktivit. Děti, které nespí, musí respektovat spící děti