Distanční vzdělávání

Pokud bude z jakéhokoliv důvodu zavedeno distanční vzdělávání (tak jako tomu bylo v době COVID-19), bude toto vzdělávání probíhat prostřednictvím aplikace TWIGSEE.